English

VietChem - Tổng đại lý phân phối PAC 30% Việt Trì khu vực miền Bắc

Tài liệu

Công bố tiêu chuẩn áp dụng cho PAC Việt trì - TCCS06

Công bố tiêu chuẩn áp dụng cho PAC Việt trì - TCCS06

29/04/2019

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA         Tiêu chuẩn: TCCS06: 2014/HCVT         Áp dụng cho hàng hóa: Poly Aluminium Chloride (PAC)         Nhà ...

Thí nghiệm Jartest trong xử lý nước

Thí nghiệm Jartest trong xử lý nước

06/05/2019

1. Mục đích - Xác định giá trị pH tối ưu của quá trình keo tụ tạo bông bằng phèn, PAC. - Xác định liều lượng phèn, PAC tối ưu của quá trình keo tụ tạo ...

Một số ưu điểm của PAC khi dùng trong xử lý nước

Một số ưu điểm của PAC khi dùng trong xử lý nước

06/05/2019

Trong quá trình xử lý nước cấp cũng như nước thải, hầu như không thể thiếu được công đoạn làm trong nước – giảm độ đục, tách cặn lơ lửng. Quá trình này theo ...

Hướng dẫn sử dụng khi dùng PAC

Hướng dẫn sử dụng khi dùng PAC

07/05/2019

1. Giới thiệu về PAC - PAC (Poly Aluminium Chloride) là loại phèn nhôm tồn tại ở dạng cao phân tử (polyme). Công thức phân tử [Al2(OH)nCl6-n]m. Hiện nay, ...